ZWIEDZANIE DLA DZIECI, WYCIECZKI SZKOLNE

Zwiedzanie dla dzieci

  

W najmłodszym wieku dzieci poznają najbliższe otoczenie, okolicę, która sąsiaduje z miejscem ich zamieszkania. W wieku szkolnym  przybliżamy dzieciom i młodzieży najważniejsze atrakcje turystyczne swojej Ojczyzny, które powinny rozpoznawać i zrozumieć ich znaczenie dla historii Polski. Na takim szlaku znajduje się Wrocław, jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez dzieci miast. Z wielką satysfakcją zwiedzamy Wrocław z dziećmi, angażując wówczas nasze umiejętności i formy pracy, które zachęcają do poszukiwania odpowiedzi, samodzielnego dociekania i obserwacji na naszym szlaku. Rolą przewodnika jest ukierunkować dzieci, włączyć w poznawanie Wrocławia, aby same doświadczały, budowały skojarzenia, a dzięki temu najwięcej się nauczyły.

W pracy przewodnika grup dziecięcych angażujemy warsztat pracy dydaktycznej praktyczne doświadczenie i umiejętności zawodowe nauczyciela,  stwarzamy sytuacje edukacyjne, dzięki którym dzieci praktycznie doświadczają wiedzy szkolnej, zachęcamy uczestników do działań artystycznych, proponujemy rywalizację konkursową. Dzieląc się swoją pasją chcemy stworzyć możliwość poznawania najprostszych cech architektury, odwołania do tradycji miejsca, rozwijania wyobraźni i spostrzegawczości w czym pomagają rebusy, zagadki, odgadywanie znaczeń. Taka forma zwiedzania miasta dostarcza miłych wrażeń, które przybliżają uczestników do grona młodych miłośników Wrocławia.

W ramach edukacji regionalnej wiele swoich działań kierujemy do uczniów wrocławskich szkół, podczas których dzieci poznają atrakcje turystyczne miasta, stykają się z historią Wrocławia, ponadto uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, czy rekreacyjnych, odwiedzają pracownie artystyczne i rzemieślnicze wrocławskich twórców, biorą udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wrocławskich uczelni.

Wycieczki szkolne

  

Wycieczki krajoznawcze dla dzieci ukierunkowane są na poznawanie walorów kulturowych i krajobrazowych własnego regionu – Dolnego Śląska oraz innych regionów Polski.

Prowadzone przez nas wycieczki charakteryzuje bogaty, zróżnicowany program, jest dostosowany do wieku i percepcji dzieci, sposób prowadzenia pozwala zaangażować i skupić uwagę uczestników na wielu akcentach tematycznych, które dostrzegamy w otaczającej przestrzeni, rozwija umiejętność postrzegania i koncentracji. Na wycieczkach nie brakuje akcentów relaksacyjnych, zabaw grupowych, działań rozwijających uzdolnienia. Charakterystyka krajoznawcza łączy treści z wiedzą zdobytą w szkole umożliwiając wykorzystanie jej w praktyce.

Wyjazdy pozyskały grono sympatyków wśród nauczycieli, cieszą się wysokimi ocenami wśród uczestników. Warunkiem realizacji wycieczki jest wymagana liczba uczestników.