WROCŁAW DLA DOCIEKLIWYCH

PROJEKTY MIEJSKIE, SPACERY, WYKŁADY

Wrocław dla dociekliwych

 

Zwykle swoją fascynacją Wrocławiem dzielimy się z turystami, ale niezwykłość tego miejsca ukazujemy również mieszkańcom Wrocławia, kiedy to odkrywamy tajniki wrocławskich zabytków, zespołów architektury, osiedli, fragmentów przestrzeni miejskiej. Ideą stowarzyszenia w ramach działań regionalnych jest przybliżanie wiedzy i rozbudzanie zainteresowań poprzez spacerowe trasy tematyczne, pokazy multimedialne, działania w ramach projektów miejskich, konferencji.

Zespół tworzą licencjonowani przewodnicy po Wrocławiu, wykładowcy i egzaminatorzy na kursach dla przewodników po Wrocławiu i kursach na uprawnienia przewodnika górskiego sudeckiego; egzaminator Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; specjaliści z dziedziny historii sztuki, architektury, urbanistyki i krajoznawstwa.

Przykłady działań  podejmowanych przez członków zespołu:

1. Cykl spotkań popularno-naukowych – mikrogranty Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 pod hasłem „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej  na przykładzie wybranych zespołów architektonicznych – Ład przestrzeni urbanistycznej Wrocławia” – cykl  spacerów przybliżających ideę rewitalizacji, kierunki zmian i przykłady realizacji –  w ramach środków Mikrogranty ESK Wrocław 2016;
Projekt dotyczył zmian zachodzących we wrocławskiej przestrzeni urbanistycznej, zagospodarowaniu przestrzeni objętej rewitalizacją, kształtowaniu nowych funkcji, jaki i rozwoju takich obszarów.
W ramach tej tematyki zapraszamy na następne wydarzenia.

2. Cykl wykładów popularno-naukowych Osiedla Wrocławia – Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu 2019, wybrane Filie;

3. Rola Ambasadorów Turystycznych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016;

4. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Wrocławia Kierunki zmian – Wszechnica wiedzy o Wrocławiu – Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu i Towarzystwo Miłośników Wrocławia;

5. Konferencje Przedmieścia Wrocławia: Oławskie, Odrzańskie, Piaskowe, Mikołajskie, Świdnickie – prezentacje, wystąpienia, teksty naukowe – Muzeum Miejskie Wrocławia;

6. Wrocławski modernizm – spacery tematyczne, konferencja, wykłady – Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów;

7. Publikacje Monografia osiedla Pawłowice, Kaplica Hochberga we Wrocławiu – Wskrzeszone arcydzieło baroku

8. Publikacje z zakresu walorów kulturowych, architektury, historii sztuki Wrocławia i Dolnego Śląska

9. Popularyzowanie wiedzy o Wrocławiu – Letnie spacery z przewodnikiem Koło Przewodników Miejskich PTTK, Noce Kościołów, Dni Wrocławia,  Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku.

10. Architektura Wrocławia – Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów

11. Organizacja i nadzór merytoryczny konferencji Meandry modernizmu,  

Wrocław 2020

Projekty miejskie, spacery, wykłady