STOWARZYSZENIE

ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE

„Zakochaj się w Polsce” Stowarzyszenie

Oferta działań Stowarzyszenie jest otwarte dla osób, które chcą wiedzieć więcej o naszym kraju, są ciekawe nieznanych miejsc, jak również gotowe na poznawanie nowych szlaków tematycznych, atrakcji kulturowych i przyrodniczych Polski.

Jest skierowana do tych z Państwa, którzy lubią  odkrywać piękno i historię Polski, są ciekawi tajemnic przeszłości, także do  tych, dla których ważny jest kontakt z przyrodą. Nasze działania rozwijają pasje, poszerzają wiedzę, rozwijają zainteresowania, a przy tym są wspaniałą formą rekreacji. 

Zapraszamy chętnych do odkrywanie dzieł sztuki i niezwykłych przykładów architektury, piękna krajobrazu, nasze działania rozwijają pasje wielu miłośników krajoznawstwa, poszerzają horyzonty w obszarze walorów kulturowych, historii, bogactwa przyrody oraz przestrzeni antropogenicznej w tym: dóbr kultury, zabytków architektury, budownictwa, urbanistyki, obiektów muzealnych, dziedzictwa techniki.

W ramach stowarzyszenia działania koordynują licencjonowani przewodnicy turystyczni – miejscy i terenowi – górscy, zawodowi specjaliści dziedzin krajoznawczych – architektury, historii sztuki, geografii, botaniki, pasjonaci krajoznawstwa. Wśród członków stowarzyszenia są uczestnicy krajoznawczych wyjazdów, którzy z wielką pasją i zamiłowaniem poznają z nami Polskę.

Nasze działania umożliwiają rzeczywiste odkrywanie Polski, poznawanie jej dorobku i współczesnych osiągnięć, dla miłośników turystyki regionalnej przybliżają Wrocław i Dolny Śląsk,  a dodatkowo sprzyjają poznaniu państw graniczących z Polską.

 

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby zakochane w Polsce i chcące odkrywać jej piękno.

Stowarzyszenie Zakochaj się w Polsce

Zarząd reprezentujący podmiot:
Prezes Anna Zwiech
Wiceprezes Damian Kanclerski

 

Formy realizacji to weekendowe spotkania, kilkudniowe wyjazdy terenowe będące podstawę do rekreacji i wypoczynku, spacery z przekazem tematycznym na obszarze Wrocławia i okolic, wycieczki piesze, rowerowe. wykłady popularno-naukowe, pokazy multimedialne, imprezy rekreacyjne, gry terenowe dla dzieci i dorosłych, dla najmłodszych zajęcia dydaktyczne i zabawy, działania edukacyjno-rekreacyjne w ramach ferii sezonowych i wakacji.