Odra jest jednym z podstawowych elementów krajobrazu miejskiego Wrocławia. Na przestrzeni weków rzeka wielokrotnie zmieniała swój bieg, a kolejne zmiany przebiegu koryta Odry w przestrzeni miejskiej sprawiły, że Wrocław ukształtował swój niepowtarzalny charakter ściśle związany z rzeką. Dla mieszkańców Wrocławia, którzy codziennie pokonują liczne przeprawy nad woda – stanowi ona integralną część wrocławskiej tkanki miejskiej.

Koryto rzeki nie jest jednorodne, urozmaicają ją liczne rozgałęzienia i dopływy, a wraz z kanałami, systemem śluz, jazów i innych budowli hydrotechnicznych na obszarze Wrocławia rzeka tworzy Wrocławski Węzeł Wodny.

Trasa spaceru przebiegać będzie wzdłuż rzeki Odry i jej dopływu Oławy, w zasięgu od Wyspy Szczytnickiej po Most Grunwaldzki.  Spotkanie przybliży dzieciom podstawowe zagadnienia związane z Wrocławskim Węzłem Wodnym; uczestnicy dokonują charakterystyki dorzecza, opisują przebieg koryta rzeki i oceniają stopień rozczłonkowania Odry na obszarze miasta, ponadto poznają podstawowe budowle hydrotechniczne.

Na trasie opowiemy także o najbardziej odrzańskim wrocławskim domu – „Domu Na Wodzie” i nowej inwestycji Fundacji OnWater.pl centrum edukacji odrzańskiej „OdraCentrum”. Odwiedzamy też miejsca w sąsiedztwie Odry tematycznie związane z oddziaływaniem rzeki, w tym bulwary, punkty ważne dla rozwoju kulturowego i naukowego Wrocławia, atrakcje turystyczne zlokalizowane wzdłuż koryta Odry, elementy infrastruktury, takie jak mosty, śluza, stopień wodny, jaz, wyspa. Planowany jest również przejazd Polinką – jedyną w Polsce nadwodną koleją linową.

Spacer prowadzi licencjonowany przewodnik po Wrocławiu, nauczyciel, członek Fundacji OnWater.pl

Spotkanie przeznaczone jest dla dzieci w wieku powyżej 8 lat, z aktywnym udziałem dzieci

Proszę rodziców o rezerwację telefoniczną udziału dziecka ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupie

Koszt udziału 20zł. Zapisy – numer tel. do przewodnika 604 94 89 81 Stowarzyszenie Zakochaj się w Polsce

Odra w krajobrazie Wrocławia spacer edukacyjny  plik pdf otwórz po kliknięciu w cały wiersz