Trasa:  Pałac Ciechanowice (wyjątkowy wstęp za zgodą właściciela), ogród różany – barokowy dwór w Mniszkowie –  Szlak Kolorowe Jeziorka – mauzoleum Raszów – zespół klasztorny w Krzeszowie (podziemia, strych, wieża Bazyliki),  pawilon Betlejem – Chełmsko Śląskie „Bomba Apostoła” –  Kochanów

Jedziemy górnym biegiem Bobru – rzeki, której szlakiem podróżowaliśmy na poprzedniej wycieczce – druga część trasy Doliną Bobru

koszt 130 zł – potwierdzenie udziału do 8 września, wpłaty do 9 września 

Anna Zwiech Zakochaj się w Polsce nr konta 451020 5226 0000 6702 0064 5721 

koszty transportu, opłaty drogowe, NNW, opieka merytoryczna wycieczki

dodatkowe koszty wstępów ogród pałacu Ciechanowice, zespół klasztorny, dwór w Mniszkowie ok 35 zł. poza tym obiad i ciastko Bomba Apostoła 

Wyjazd godzina 7.00 , powrót ok. godziny 21.00 , Aleja Juliusza Słowackiego

Ciechanowice – niedostępny na co dzień pałac należący do zespołu Doliny Pałaców i Ogrodów, pierwsze założenie to renesansowy dwór położony nad fosą dla Heinricha von Reichenbacha. Obiekt, który powstał w bezpośrednim sąsiedztwie Bobru na wyspie. Został przebudowany w pierwszej połowie XVIII wieku, uzyskując kształt czteroskrzydłowego, barokowego pałacu. Kolejnej rozbudowy dokonano w 1846 roku, zacierając częściowo dawne formy stylowe, utrwalając jednak założenie okolone fosą z przerzuconym nad wodą kamiennym mostem.    Wokół pałacu założono w pierwszej połowie XIX wieku park, który uzupełnił wcześniejszy barokowy ogród różany. W ostatnim czasie zasadzono tu kilkanaście tysięcy roślin, odbudowano także teatr, glorietę i elementy małej architektury. Rekonstrukcja gazonów prowadzona jest w oparciu o XVIII-wieczną ikonografię. Zabytkowy pałac Ciechanowice to jeden z najładniejszych zabytkowych obiektów na terenie Dolnego Śląska.

Mniszków dwór wzniesiony w 1728 roku, wnętrza w całości zachowały historyczny charakter z wieloma elementami pierwotnego wystroju. Strop belkowy pierwszego piętra pokryty jest niezwykle barwnym malarstwem: rodzajowe sceny dworskie będące alegorią pięciu zmysłów, scenki z życia na wsi, scenki z postaciami górników, sceny manierystyczne.

Szlak „Kolorowe jeziorka” w ramach Rudawskiego Parku Krajobrazowego – jeziora:  żółte, purpurowe, błękitne i zielone położone na zboczu Wielkiej Kopy. Zabarwienie wody w akwenach związane jest ze składem chemicznym ścian i dna wyrobisk, co jest następstwem wydobycia łupków pirytonośnych,  woda tworząc barwne jeziorka wypełnia dawne pokopalniane wyrobiska.  W roku 2011 Kolorowe Jeziorka zajęły III miejsce w plebiscycie  – „7 nowych cudów Polski”.

Spacer – proszę pamiętać o odpowiednim terenowym obuwiu – spacer skrócony do trzeciego jeziorka 

Raszów – Mauzoleum Schaffgotschów, (śląski ród arystokratyczny) – zostało dobudowane do kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w 1577r. i zawiera jeden z najcenniejszych na Dolnym Śląsku zbiorów renesansowych płyt nagrobnych i epitafiów – piaskowcowe tumby grobowe: Hansa I z żoną Salomeą i Hansa II z żoną Margarethą.

Krzeszów jeden z najpiękniejszych w Polsce barokowych zespołów klasztornych wpisany w trakt Europejskiego Szlaku Cysterskiego, dwa tutejsze kościoły zostały uznane za prawdziwe perły barokowej architektury i sztuki. W zespole klasztornym mieści się opactwo pw. Wszystkich Świętych – mniszek zakonu św. Benedykta – Konwent Mniszek Benedyktynek z Krzeszowa. Ojcowie cystersi trwali w Krzeszowie aż do kasaty klasztoru w 1810 roku. Ich to dziełem jest m.in. bezcenny kompleks zabytków architektury i sztuki barokowej z początku XVIII wieku. Opustoszały klasztor zasiedlili benedyktyni z wysiedlonego praskiego opactwa i przebywali w obiektach klasztornych do roku 1940, kiedy to władze hitlerowskie przejęły obiekty i wydaliły z nich mnichów. Na ich miejsce – w maju 1946 r. kardynał Hlond umieścił wysiedlone ze Lwowa benedyktynki. W 2004 roku zespół klasztorny uzyskał status Pomnika Historii Rzeczypospolitej. Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP jest głównym sanktuarium maryjnym diecezji legnickiej, w 1997 roku Jan Paweł II podniósł kościół do godności Bazyliki Mniejszej.

W planie zwiedzania mamy wieżę Bazyliki, strychy i podziemia.

Pawilon na wodzie przy osadzie Betlejem – drewniana budowla wzniesiona ok. 1730 r. pośrodku stawu. Pierwotnie  pod koniec XVII wieku obok chaty pustelnika cystersi z Krzeszowa zbudowali kaplicę betlejemską, w której w wigilie Bożego Narodzenia  odprawiano pasterkę. W sąsiedztwie na stawie wzniesiono letni pawilon opata – na planie ośmioboku i nakryto ostrosłupowym dachem z latarnią. Dookoła biegnie drewniany ganek, połączony z brzegiem krytym mostem. Wnętrze zdobią malowidła wykonane ok. 1731–1733 przez Georga Wilhelma Neunhertza w tym sceny starotestamentowe związane z wodą. Wodzie z miejscowego źródła przypisuje się  właściwości lecznicze.

Chełmsko Śląskie – wieś położona w dolinie Zadrny. losy miejscowości aż do 1810 roku nieprzerwanie związane były z klasztorem krzeszowskim,  miasto zasłynęło z wyrobu płótna lnianego oraz sukna. W roku 1945 utraciło prawa miejskie. Ciekawostkę stanowią należące niegdyś do tkaczy domki zwane „Dwunastoma Apostołami” (obecnie stoi 11), wybudowane specjalnie dla sprowadzonych w 1707 roku tkaczy z Czech. Są to podcieniowe domki o konstrukcji ryglowej i zrębowej, zwieńczone dwuspadowymi dachami pokrytymi gontem. W jednym z nich skosztujemy  Bomby Apostoła – to korzenny piernik przełożony powidłami śliwkowymi oraz bitą śmietaną. Przepis jest przedwojenny, odnaleziony przez właściciela kawiarenki.