Bardo  Śląskie – Ławica – Kamieniec Kłodzki – Ścinawka Górna – Wzgórza Włodzickie 

Przełom Bardzki to środkowy, najbardziej malowniczy odcinek Nysy Kłodzkiej o długości 14 km pomiędzy Ławicą a Bardem. Ze względu na swój urok i historię powstania przełom ten nazywany jest Cudem Sudetów. Rzeka w tym miejscu przecina Góry Bardzkie kilkoma meandrami, tworząc tzw. przełom antecedentny. Geneza powstania przełomu w okolicach Barda wiąże się z erozją rzeki, która tworzyła sobie drogę wraz ze wznoszeniem się okolicznych Gór Bardzkich.

„Bardzkie Pierniki – Fabryka”  Przyjmuje się, że to pielgrzymi przybywający od wieków do Barda musieli się też posilać i tak rozwinęło się w Bardzie piekarnictwo, w tym sztuka tworzenia pierników. Przed drugą wojną światową w Bardzie było siedem piernikarni. dawały zatrudnienie, kształciły czeladników, organizowały egzaminy czeladnicze.  Całe to unikatowe bogactwo odebrała Bardu II wojna światowa, po czym przywraca je nowa inicjatywa. Lokalną tradycję wskrzesiła Pani Magdalena Topolanek, podjęła się przedsięwzięcia pod nazwą „Bardzkie Pierniki – Fabryka” . Pierniki znów wróciły do Barda, w miejscu, gdzie w 1842 r. Robert Gerlich powołał do istnienia piernikarnię. W 1919 roku zostawił sobie restaurację i kawiarnię, zaś piernikarnię sprzedał swojemu siostrzeńcowi Maxowi Prause. Bardzkie pierniki rozsyłane były nie tylko po Europie, ale także na inne kontynenty.

Będziemy mówić o piernikach kosztując piernika i pierniczków. Spotkanie z właścicielką piernikarni „Bardzkie Pierniki – Fabryka” Panią Magdaleną Topolanek .

Bazylika i klasztor w Bardzie Śląskim Cudowna Figurka Matki Bożej Bardzkiej – Strażniczki Wiary Świętej – jest najcenniejszym zabytkiem Barda. To tzw. Madonna Tronująca, znajduje się w centralnej części ołtarza głównego bazyliki, jest wyeksponowana w szklanej gablocie powyżej tabernakulum.  Czas powstania rzeźby datuje się na 1011 rok +\- 26 lat. Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że jest to najstarsza drewniana rzeźba religijna w Polsce. Figurkę Matki Bożej Bardzkiej zdejmuje się z ołtarza i podaje pielgrzymom do adoracji w bliskiej odległości. Specjalnie dla nas będzie możliwość zobaczenia figury Matki Bożej z bliska, na wyciągnięcie ręki.

Obecna świątynia pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wzniesiona została na przełomie XVII i XVIII wieku przez prowadzących tutejszą parafię cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego.

Oprócz Cudownej Figurki Matki Bożej Bardzkiej – najstarszej drewnianej, romańskiej rzeźby na Dolnym Śląsku, na uwagę zasługuje bogato rzeźbiona barokowa ambona, organy, a także obrazy autorstwa największego malarza śląskiego baroku Michała Willmanna w ołtarzu głównym i dwóch ołtarzach bocznych. Przy kościele wznosi się pocysterski barokowy klasztor zbudowany w latach 1712-1716 w miejscu dawnej drewnianej budowli.

Most kamienny z XVI wieku w Bardzie Śląskim –  położenie Barda na ważnym trakcie handlowym wiodącym z Czech do Polski sprawiło, iż przez wieki przebiegał tędy główny szlak komunikacyjny, łączący stolicę Dolnego Śląska z Czeską Pragą i Wiedniem.

Pałac Ławica obiekt z początku XIX wieku wybudowany w stylu szwajcarskiej willi. Jest częścią pięknego, zabytkowego zespołu pałacowo-folwarcznego, którego historia sięga aż XVIII wieku.  Ostatecznie został przebudowany na zlecenie ówczesnego właściciela – Rudolpha Schöllera w stylu neorenesansowym.Willę rodziny Schoeller spotkamy również  we Wrocławiu.  Na uwagę zasługuje  wyjątkowy Folwark Dworski – zespół dawnych zabudowań gospodarczych.  Spacer

Pałac Kamieniec – z końcem XVIII wieku Hrabia von Hartig, ówczesny właściciel dóbr kamienieckich, wzniósł niewielki barokowy pałac. Budynek powstał na planie prostokąta z wysuniętymi ryzalitami, został przykryty mansardowym dachem. Pałac i przypałacowy ogród powrócił do swojego historycznego wyglądu dzięki nowym właścicielom obiektu, a dzisiaj przyjmuje gości hotelowych oczekujących wypoczynku w prawdziwie domowej atmosferze i w otoczeniu przyrody oraz malowniczych krajobrazów Kotliny Kłodzkiej. Spacer

Ścinawka Górna – przysiółek Sarny – dziś nazywany Zamkiem Sarny (Schloss Scharfeneck)

Zespół folwarczny – dwór, budynki gospodarskie, barokowy spichlerz, oficyna mieszkalna, budynek bramny, kaplica, zabytkowy park, letni dwór

Zespół folwarczny –  pierwszym obiektem jaki wzniesiono na stromym brzegu Ścinawki była średniowieczna wieża rycerska, później w 1590 roku Fabian von Reichenbach ufundował ufortyfikowany renesansowy dwór obronny. Następnie w 1661 roku majątek znalazł się w rękach  hrabiego Johanna Georga von Gotzena, stając się siedzibą arystokratycznego rodu. Ów  renesansowy dwór został rozbudowany w drugiej połowie XVII wieku, powstały też nowe obiekty gospodarskie. Koleje przebudowy miały miejsce już w XVIII wieku w charakterze barokowym. Rezydencja była wtedy jedną z najbardziej okazałych siedzib rodowych w Kotlinie Kłodzkiej. Najcenniejszym obiektem w zespole jest wspomniany dwór, do którego w 1730 roku  hrabia Franciszek Antoni Götzen dobudował wieżę przykrytą barokowym hełmem oraz Kaplicę Św. Jana Nepomucena, bogato zdobioną freskami Johanna Franza Hoffmanna przedstawiającymi sceny z życia i męczeńskiej śmierci św. Jana Nepomucena, Iluzjonistyczna polichromia tematycznie związana z patronem kaplicy i rodem von Gotzenów do dziś zapiera dech w piersiach, a dzięki niej  kaplica nosi miano dolnośląskiej kaplicy sykstyńskiej.

Do zespołu należy również barokowy letni dwór kryty mansardowym dachem z lukarnami zlokalizowany w sąsiedztwie zabytkowego parku.

Wzgórza Włodzickie – pasmo wzniesień położonych na południe od Nowej Rudy / północo-zachodnia część Kotliny Kłodzkiej – wspaniały punkt widokowy, rozległa panorama całych Sudetów Środkowych, kamienna wieża widokowa z 1911 roku odrestaurowana w 2014r.;  kaplica św Anny, miejsce kultu religijnego i cel pielgrzymek. Góra św.  Anny Spacer – trasa rekreacyjna

koszt 130zł – potwierdzenie udziału już jutro  – do 21 października – środa 
Anna Zwiech Zakochaj się w Polsce nr konta 451020 5226 0000 6702 0064 5721
koszty transportu, opłaty drogowe, NNW, opieka merytoryczna wycieczki
Wyjazd godzina 7.30, powrót ok. godziny 20.00 , Aleja Juliusza Słowackiego