Tym razem nieznane miejsca w Dolinie Nysy Kłodzkiej, Ścinawki

Szczegóły trasy:              

Przełom Bardzki to środkowy, najbardziej malowniczy odcinek Nysy Kłodzkiej o długości 14 km pomiędzy Ławicą a Bardem. Ze względu na swój urok i historię powstania przełom ten nazywany jest Cudem Sudetów. Rzeka w tym miejscu przecina Góry Bardzkie kilkoma meandrami, tworząc tzw. przełom antecedentny. Geneza powstania przełomu w okolicach Barda wiąże się z erozją rzeki, która tworzyła sobie drogę wraz ze wznoszeniem się okolicznych Gór Bardzkich.

Spływ Przełomem Bardzkim to bardzo bezpieczna forma aktywnego wypoczynku,  jedna z największych atrakcji w Sudetach.

Trasa spływu pontonem, przebiega przez Przełom Bardzki na Nysie Kłodzkiej, zakolami jakich niewiele w Polsce – podobnych do tych na Dunajcu – dostarcza niezapomnianych wrażeń, to wędrówka wśród malowniczych krajobrazów przełomu, w otoczeniu przyrody.

Płyniemy odcinkiem Ławica  do Podtynia – czas około 1 godziny.

Bardzkie Pierniki – Fabryka”  Przyjmuje się, że to pielgrzymi przybywający od wieków do Barda musieli się też posilać i tak rozwinęło się w Bardzie piekarnictwo, w tym sztuka tworzenia pierników. Przed drugą wojną światową w Bardzie było siedem piernikarni. dawały zatrudnienie, kształciły czeladników, organizowały egzaminy czeladnicze.  Całe to unikatowe bogactwo odebrała Bardu II wojna światowa, po czym przywraca je nowa inicjatywa. Lokalną tradycję wskrzesiła Pani Magdalena Topolanek, podjęła się przedsięwzięcia pod nazwą „Bardzkie Pierniki – Fabryka” . Pierniki znów wróciły do Barda, w miejscu, gdzie w 1842 r. Robert Gerlich powołał do istnienia piernikarnię. W 1919 roku zostawił sobie restaurację i kawiarnię, zaś piernikarnię sprzedał swojemu siostrzeńcowi Maxowi Prause. Bardzkie pierniki rozsyłane były nie tylko po Europie, ale także na inne kontynenty.

Będziemy mówić o piernikach kosztując piernika i pierniczków. Spotkanie z właścicielką piernikarni „Bardzkie Pierniki – Fabryka” Panią Magdaleną Topolanek .

Bazylika i klasztor w Bardzie Śląskim

Cudowna Figurka Matki Bożej Bardzkiej – Strażniczki Wiary Świętej – jest najcenniejszym zabytkiem Barda. To tzw. Madonna Tronująca, znajduje się w centralnej części ołtarza głównego bazyliki, jest wyeksponowana w szklanej gablocie powyżej tabernakulum.

Czas powstania rzeźby datuje się na 1011 rok +\- 26 lat. Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że jest to najstarsza drewniana rzeźba religijna w Polsce. Figurkę Matki Bożej Bardzkiej zdejmuje się z ołtarza i podaje pielgrzymom do adoracji w bliskiej odległości. Specjalnie dla nas będzie możliwość zobaczenia figury Matki Bożej z bliska, na wyciągnięcie ręki.

Obecna świątynia pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wzniesiona została na przełomie XVII i XVIII wieku przez prowadzących tutejszą parafię cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego.

Oprócz Cudownej Figurki Matki Bożej Bardzkiej – najstarszej drewnianej, romańskiej rzeźby na Dolnym Śląsku, na uwagę zasługuje bogato rzeźbiona barokowa ambona, organy, a także obrazy autorstwa największego malarza śląskiego baroku Michała Willmanna w ołtarzu głównym i dwóch ołtarzach bocznych.

Przy kościele wznosi się pocysterski barokowy klasztor zbudowany w latach 1712-1716 w miejscu dawnej drewnianej budowli.

Most kamienny z XVI wieku w Bardzie Śląskim –  położenie Barda na ważnym trakcie handlowym wiodącym z Czech do Polski sprawiło, iż przez wieki przebiegał tędy główny szlak komunikacyjny, łączący stolicę Dolnego Śląska z Czeską Pragą i Wiedniem.

Pałac Ławica obiekt z początku XIX wieku wybudowany w stylu szwajcarskiej willi. Jest częścią pięknego, zabytkowego zespołu pałacowo-folwarcznego, którego historia sięga aż XVIII wieku.  Ostatecznie został przebudowany na zlecenie ówczesnego właściciela – Rudolpha Schöllera w stylu neorenesansowym.  Na uwagę zasługuje również wyjątkowy Folwark Dworski – zespół dawnych zabudowań gospodarczych.  Spacer 

Pałac Kamieniec – z końcem XVIII wieku Hrabia von Hartig, ówczesny właściciel dóbr kamienieckich, wzniósł niewielki barokowy pałac. Budynek powstał na planie prostokąta z wysuniętymi ryzalitami, został przykryty mansardowym dachem. Pałac i przypałacowy ogród powrócił do swojego historycznego wyglądu dzięki nowym właścicielom obiektu, a dzisiaj przyjmuje gości hotelowych oczekujących wypoczynku w prawdziwie domowej atmosferze i w otoczeniu przyrody oraz malowniczych krajobrazów Kotliny Kłodzkiej. Spacer

Pałac Piszkowice –  barokowy pałac wzniesiony prawdopodobnie na dworskich fundamentach dawnego renesansowego dworu. Od niepamiętnych czasów, aż do początku XIX wieku mieszkała tu rodzina von Haugwitzów, pałac położony w kaskadowym ogrodzie , na wzgórzu. Z końcem XIX wieku stał się własnością wrocławskiego bankiera  Eichborna. Dzięki ówczesnym właścicielom obiekt odzyskał barokowy blask. Spacer

Park Miniatur Minieuroland to popularna atrakcja turystyczna znajdująca się w Kłodzku. Stworzony z wielką dbałością, kompleks rekreacyjny w szybkim czasie wpisał się w grupę atrakcji turystycznych Kotliny Kłodzkiej. Park rozproszony jest na obszarze dwóch hektarów, ale alejki, liczne ławki, piękno otaczającej roślinności sprzyjają spacerom i są miejscem do odpoczynku.

W Minieurolandzie można podziwiać ponad 40 makiet najznamienitszych budowli z Dolnego Śląska, Ziemi Kłodzkiej, Europy oraz ze świata. Wszystko to znajduje się w otoczeniu pięknego ogrodu, obfitego w tysiące unikatowych gatunków drzew i krzewów. Miniatury przedstawione są w skali 1:25 z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów. Z troski o wysoką jakość można tu zobaczyć również makiety, dla których zastosowano inną skalę. Wszystko po to, aby wyglądały one jak najbardziej atrakcyjnie dla odwiedzających. Takimi wyjątkami są: Twierdza Kłodzko i Fontanna di Trevi. Kłodzką Twierdzę wykonano w skali 1:50, dzięki czemu goście mogą zobaczyć tą olbrzymią budowlę obronną „z lotu ptaka”. W przypadku Fontanny di Trevi użyto skali 1:8, aby każdy, nie wysilając wzroku, mógł zobaczyć najdrobniejsze szczegóły.

Makiety wykonywane są za pomocą ludzkich rąk przez zespół modelarzy, rzeźbiarzy oraz grafików. Nie jest tu używana tak popularna w obecnych czasach technika druku 3D. Dzięki temu makiety zachowują swoją wyjątkowość i stają się prawdziwymi dziełami sztuki.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

koszt 120 zł – potwierdzenie udziału do soboty 26 września, wpłaty do 29 września 

Anna Zwiech Zakochaj się w Polsce nr konta 451020 5226 0000 6702 0064 5721 
koszty transportu, opłaty drogowe, NNW, opieka merytoryczna wycieczki

dodatkowe koszty wstępów, atrakcji na trasie ok 40 zł + pierniki, ciasto w piernikarni 

Wyjazd godzina 8.00, powrót ok. godziny 20.00 , Aleja Juliusza Słowackiego