Świebodzice Pełcznica – willa Jana Mikulicza Radeckiego, wielkiego wrocławskiego chirurga, kierownika uniwersyteckiej Kliniki Chirurgii. Profesor kilka lat przed śmiercią zakupił w Pełcznicy u podnóża zamku Książ dom, gdzie spędzał wolne chwile oddając się swoim dwóm pozazawodowym pasjom – muzyce i myślistwu.

Stare Bogaczowice – zabudowania dawnej prepozytury, kościół parafialny – cenny przykład śląskiej architektury barokowej związanej z zakonem cystersów, od początku XIII weku wieś była własnością zakonu cystersów w Lubiążu, z inicjatywy krzeszowskich opatów na przełomie XVII i XVIII wieku wzniesiono kościół parafialny i zabudowania klasztorne, prepozyturę – założenie trójskrzydłowe na planie podkowy – wokół prostokątnego dziedzińca gospodarczego. Prace wykonali rzemieślnicy z Krzeszowa.

Roztoka – Zamek będący drugą co do wielkości rezydencją rodu Hochbergów powoli odzyskujący pierwotne piękno. Zamek nawodny istniał w Roztoce już w XIV wieku, a w XVI przebudowano go w stylu renesansowym. Za panowania Hansa Heinricha III Von Hochberga renesansowy zamek został ponownie przebudowany na okazałą rezydencję w stylu barokowym. Autorem ukończonej w 1725 roku przebudowy był najpewniej pracujący równolegle na zamku Książ architekt Feliks Anton Hammerschmidt.  Z tego okresu zachowała się zasadnicza bryła zamku wraz z wieżą od strony południowej oraz okazała, dwukondygnacyjna sala balowa z wystrojem malarskim plafonu. W tym samym czasie na wschód od zamku założono ogród, zgodnie z modną wówczas francuską sztuką ogrodową, wzbogacony o różnorakie urządzenia parkowe, pawilony i rzeźby ogrodowe, z których do dziś zachowały się oranżerie i tzw. favorita – ogrodowa altana, służąca do odpoczynku i picia herbaty. Zamek w Roztoce stanowił siedzibę hrabiowskiej linii rodu von Hochberg do 1945 roku.

Rezydencja miała sporo szczęścia, bo przetrwała zarówno tragiczny okres II wojny światowej, jak i niełatwe czasy PRL-u. Dzięki rozpoczętemu remontowi i renowacji otaczającego parku rezydencja jest od niedawna dostępna dla zwiedzających.

Roztoka – kościół w stylu neoromańskim – wybudowany jako ewangelicki, obecnie  katolicki, krypty świątyni kryją sarkofagi Hochbergów.

Struga – Początkowo majątek był własnością rodziny Schoff (Schaffgotsch) – w Strudze istniała wieża rycerska, która dziś stanowi część budynku pałacu; właściwą bryłę w II połowie XVI wieku wzniosła Rodzina von Czettritz. Pałac początkowo miał charakter dworu obronnego. W XVII i XVIII wieku został przebudowany na rezydencję barokową. Od lat 50-tych  pałac należał do PGR Struga. Obecny właściciel podjął starania o jego odbudowę i rewitalizację. Obiekt cechuje wiele rzadkich i niepowtarzalnych elementów, odkryte malarstwo renesansowe sprawia, że należy do najlepiej zachowanych dworów renesansowych na Śląsku.

Opcja dodatkowa  Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju – wejście

Totenburg – Wałbrzyskie Mauzoleum (Schlesier-Ehrenmal – uroczyste otwarcie Schlesier Ehrenmal nastąpiło 9 czerwca 1938 roku w ramach corocznych obchodów śląskiego okręgu NSDAP, oficjalnie mauzoleum powstało w celu upamiętnienia ponad 170 tys. Ślązaków poległych podczas I wojny światowej, ofiar wypadków w kopalniach i bojowników ruchu narodowo-socjalistycznego. W rzeczywistości stworzono przestrzeń do nazistowskich uroczystości i szerzenia propagandy. Totenburg to dawna „świątynia” wałbrzyskiego SS, miejsce uroczystości i potajemnych przesyconych mistycyzmem rytuałów. To prawdopodobnie jedyny taki pohitlerowski obiekt  w Europie – „świątynia” nazistów.  Spacer

Osiedla Wałbrzyskiego Okręgu Przemysłowego Gaj /Sobięcin – architektura, koncepcja urbanistyczna.  W odpowiedzi na potrzeby mieszkaniowe gwałtownie rosnącej rzeszy robotników w ówczesnej Republice Weimarskiej rozpoczęto budowę małych osiedli z ogródkami przydomowymi z lat: 1919, 1920, 1924. W latach 1919/1920 powołano na Śląsku Fundację Schlesische Heimstaette, a następnie przy wsparciu lokalnych władz spółkę do realizacji zamierzeń budowlanych pod kierunkiem Ernsta Maya – Schlesisches Heim 3. Celem jej działalności było wznoszenie tanich, małych domków dla robotników i drobnych urzędników. Od samego początku w obrębie prac towarzystwa znalazł się obszar Dolnośląskiego Okręgu Węglowego, a w szczególności rejon samego Wałbrzycha. Objazd jednego z osiedli.

Rybnica Leśna – drewniany kościół św Jadwigi o konstrukcji zrębowej, renesansowy ołtarz, ambona; polichromowany strop i ściany prezbiterium, empory, ława kolatorska;  kościół otoczony jest kamiennym obronnym murkiem z drewnianą wieżą bramną pełniącą rolę dzwonnicy

Rybnica Małaobiad – smażony pstrąg z frytkami – zabytkowa, wyremontowana  „Gospoda Sudecka” z plenerową smażalnią ryb – jedno z najbardziej urokliwych miejsc ziemi wałbrzyskiej. Osoby, które nie będą chciały jeść obiadu, proszę o informacje ze względu na zamówienie grupowe.

Sokołowsko – malownicza miejscowość położona w śródgórskiej kotlinie, dawniej była znaną stacją klimatyczną i najstarszym w Europie ośrodkiem leczenia gruźlicy płuc. Uzdrowisko w Kotlinie Sokołowskiej zostało założone pod koniec XIX wieku przez berlińskiego lekarza Hermanna Brehmera pioniera klimatycznego leczenia gruźlicy, u którego w charakterze adiunkta pracował dr Alfred Sokołowski – wybitny specjalista chorób płucnych i chirurgicznego ich leczenia, założyciel Polskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego. Na jego cześć w 1945  roku  nazwano miejscowość Sokołowskiem. Osią komunikacyjną zespołu sanatoryjnego jest ul. Główna ciągnąca się wzdłuż doliny Sokołowca. Spacer po miejscowości:  dawne Sanatorium Grunwald, dom wybitnego polskiego reżysera filmowego Krzysztofa Kieślowskiego, cerkiew pod wezwaniem św. Archanioła Michała

WYJAZD – godz. 7.00 , Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty Głównej, powrót do godziny 21.00

KOSZT – 130 zł wpłata jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca na numer konta, który znajduje się na stronie internetowej zakochajsiewpolsce.org

Deklaracje udziału wraz z wpłatą proszę dokonać do 29 lipca

obejmuje koszty transportu, opiekę przewodnika na całej trasie, ubezpieczenie NNW+KL wypłata proporcjonalnie do stopnia uszczerbku na zdrowiu Dodatkowe opłaty koszty wstępów do zwiedzanych obiektów

Realizacja wszystkich zaproponowanych w planie wyjazdu punktów, jest zależna od czasu, jaki grupa przeznaczy na zwiedzanie danego obiektu. Propozycje mogą być zamienne według  potrzeb grupy lub naszych przewodnickich wskazań.

Stowarzyszenie Zakochaj się w Polsce

Kontakt tel. 604 94 89 81             przewodnik@annatour.pl

plik pdf  Nieznane atrakcje Dolnego Śląska – z dala od uczęszczanych szlaków