KSIĘSTWO ŻAGAŃSKIE
Wyjazd 21 czerwca 2020
Trasa: Żagań– Żary – Chichy – Iłowa

 

Anna Zwiech – Zakochaj się w Polce

Nr konta: 45 1020 5226 0000 6702 0064 5721

 

Księstwo żagańskie zostało wyodrębnione w XIII wieku z księstwa głogowskiego. Istniało nieprzerwanie, nawet
gdy okresowo nie miało właściciela, od 1274 roku do 1935, gdy władze III Rzeszy skonfiskowały je. Władali nim
Piastowie Śląscy, możne rody Habsburgów, saskie, pruskie, kurlandzki książę Piotr Biron i francuscy
Talleyrandowie.
Ostatnim prawowitym właścicielem księstwa żagańskiego był książę Howard de Talleyrand-Perigord. W XIX
wieku pałac należał do księżnej Doroty de Talleyrand-Perigord, najsłynniejszej właścicielki Księstwa
Żagańskiego.


Żagań dawna stolica księstwa, która wraz z okolicznymi ziemiami przez blisko siedem wieków
współtworzyła Księstwo Żagańskie.


Barokowy książęcy pałac Najokazalsza świecka budowla dawnej stolicy Księstwa
Żagańskiego, położony w parku malowniczo przeciętym przez rzeką Bóbr. Jest to jedna z najwspanialszych
rezydencji barokowych w Polsce.

Budowę potężnego założenia pałacowego z cylindrycznymi bastejami i fosą, według projektu włoskiego architekta
Vincenzo Boccaccio, rozpoczął w 1630 roku Albrecht Wallenstein słynny wódz armii austriackiej w czasach wojny
trzydziestoletniej.
Prace budowlane wznowili około 1670 roku następni właściciele Księstwa Żagańskiego – Vacłav Eusebius von Lobkowic,
austriacki mąż stanu, pierwszy minister na dworze cesarza Leopolda I Habsburga i jego syn Ferdinand August von
Lobkovic. Dzisiejszy architektoniczny kształt pałac zawdzięcza zatrudnionemu przez nich włoskiemu architektowi
Antonio Porta.
W 1786 roku księstwo żagańskie przeszło w ręce Piotra Birona, księcia Kurlandii i Semigalii. Jeden z najbogatszych
ludzi w ówczesnej Europie przebudował wnętrza pałacu i zbudował dla żony pałacyk, zwany potem Wdowim. Piotr Biron
do Żagania sprowadzał wielu artystów, za jego czasów powstał teatr, orkiestra i galeria pałacowa.
Jednak najsłynniejszą właścicielką pałacu w Żaganiu stała się w XIX wieku najmłodsza córka Piotra Birona – księżna
Dorota de Talleyrand-Perigord, w rodzinie zwana Dino. Następnie Księstwo żagańskie stało się własnością córki księżnej
Pauliny, a czas jej panowania był okresem rozkwitu rezydencji.


Klasztor Augustianów – jeden z największych na ziemiach zachodnich Polski.
Wielki wpływ na rozwój Żagania mieli także Augustianie, których sprowadził do miasta w 1284 roku
Przemko Głogowski. Budowę wspaniałej siedziby rozpoczęli za panowania następnego księcia Konrada II
Garbatego. Na cały monumentalny kompleks klasztorny, rozbudowywany w ciągu następnych wieków,
składa się kościół
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, dawny klasztor Augustianów, spichlerz klasztorny
oraz konwikt
W 2011 roku ten poklasztorny zespół zyskał status Pomnika Historii.


Biblioteki augustiańska z XVIII-wiecznymi freskami wybitnego śląskiego malarza
Georga Wilhelma Neunhertza. Przedstawiają alegorię Kościoła Zwycięskiego (wraz z personifikacjami
astronomii, sztuki, malarstwa, rzeźby, handlu i żeglarstwa) oraz adorację Świętej Trójcy przez kanoników
reguły św. Augustyna. Z obłoków wyłaniają się tu postacie Boga Ojca, Chrystusa i Ducha Świętego. W
malowidle znalazły się też postacie św. Piotra i Pawła i św. Augustyna oraz personifikacje Wiary, Nadziei i
Miłości.
Żagańska biblioteka klasztorna od XV wieku należała do najsłynniejszych na Śląsku. Pracował w niej wielki
matematyk i astronom Johannes Kepler.


Kaplica Bożego Grobu replika Bożego Grobu w Jerozolimie, zbudowana około około 1600 roku z inicjatywy
żagańskiego opata zakonu augustianów Jakuba II Liebiga – jest to najstarszy, jeśli chodzi o formę,
wizerunek Grobu Pańskiego w Polsce.


Muzeum Obozów Jenieckich – Wielka ucieczka tunelem „Harry” W czasie II wojny światowej w Żaganiu
znajdował się zespół niemieckich obozów dla jeńców wojennych. Ogółem przez Stalag VIII C i jego filie przeszło
około 300 tys. jeńców, byli to m. in: Francuzi, Rosjanie, Belgowie, Włosi, Jugosłowianie i Polacy. W maju 1942 r.
powstał w sąsiedztwie Stalagu VIII C obóz dla lotników alianckich, podległy dowództwu Luftwaffe Stalag Luft 3.
Przebywało w nim 10549 jeńców. Większość z nich stanowili piloci amerykańscy i angielscy, sporo było jednak
żołnierzy innych narodowości, w tym Polaków. W obozie przeznaczonym dla lotników alianckich w kwietniu 1943 r.
grupa kilkuset jeńców rozpoczęła prace przy kopaniu tuneli, którymi zamierzali uciec z obozu. Jeden z tuneli,
nazwano „Harry”, To właśnie stąd miała miejsce słynna, brawurowa wielka ucieczka w nocy z 24 na 25 marca 1944
roku.
„Harrym” uciekło 80 jeńców. Szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza podjęta przez Niemców doprowadziła
do ujęcia 77 z nich. Dwóm Norwegom oraz jednemu Holendrowi ucieczka się powiodła. Pięćdziesięciu ujętych jeńców
Niemcy rozstrzelali. Wśród nich było sześciu Polaków.

Na terenie dawnego obozu mieści się obecnie Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych. Wielką
atrakcją muzeum jest makieta tunelu „Harry” – odtworzony jego fragment pod ziemią.
Zwiedzanie terenów poobozowych Stalagu VIII C i Stalagu Luft 3


Żary urokliwe miasteczko Księstwa Żagańskiego pełne historycznych zabytków.
Właścicielami miasta byli przedstawiciele rodów: Dewinów, Bibersteinów, Packów i Promnitzów, których rezydencje
stoją do dziś na wzgórzu zamkowym. Żarski dwór Promnitzów uznawany był za najświetniejszy sasko-polski dwór
magnacki. Rozbudową i upiększeniem rezydencji w Żarach kierowali znani architekci – Spanninger i Simonetti.
Spacer szlakiem atrakcji turystycznych Żar: renesansowy zamek Dewinów-Biebersteinów z XIII wieku,
barokowy pałac Promnitzów z parkiem z XVIII wieku; Ratusz Rynek, Mury obronne – fragmenty zachowanych
średniowiecznych obwarowań miejskich z XIV i czasów późniejszej rozbudowy, wieże , bramy miejskie – Wieża
Wartownicza, dzwonnica fary, Fara Żarska – kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa początkami sięga XIII
wieku
Ścieżka rekreacyjna – Las Żarski


Pałac Chichy właścicielem i kustoszem pałacu pozostaje obecnie gwiazda polskiej operetki Lena
Brudzińska, podtrzymuje tradycje siostry księżnej Doroty de Talleyrand-Perigord najsłynniejszej właścicielki
Księstwa Żagańskiego – Wilhelminy – w pałacu siedziba Lubuskiej Akademii Sztuki „Chichy Art.” Dzisiejsza
rezydencja jest pamiątką po dawnej warowni, która strzegła najmniejszego na Dolnym Śląsku Księstwa
Żagańskiego.
Spotkanie z właścicielką pałacu, zwiedzanie.


Zespół pałacowo-parkowy w Iłowej , powstał z inicjatywy właściciela posiadłości hrabiego
Fridricha Maximiliana von Hochberg znawcy sztuki dalekiego wschodu, kolekcjoner dzieł sztuki, miłośnikiem
ogrodów; stworzył ogród secesyjny z elementami japońskiej sztuki ogrodowej i ogrodu chińskiego, hrabia był
pomysłodawcą stworzenia Ogrodu Japońskiego we Wrocławiu.
Spacer

WYJAZD – godz. 7.00 , Al. J. Słowackiego w pobliżu Poczty Głównej,
powrót ok godz. 21-szej.
KOSZT – 130 zł. – wpłata – równoważna z rezerwacją miejsca na numer konta,
który znajduje się na stronie internetowej zakochajsiewpolsce.org i dawnej
witrynie www.annatour.pl
Wpłata do 18 czerwca 2020
Cena obejmuje koszty transportu, opłaty drogowe viatoll, opiekę przewodnika na
całej trasie, ubezpieczenie NNW+KL
Dodatkowo dla uczestnika wstępy do obiektów – łącznie do 30 zł.
Na trasie przewidziany jest przerwa na obiad

Pobierz lub wydrukuj

Galeria wyjazdu